Žádné otázky
Otázky a odpovědi

Hromosvody

Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

 

·   ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy),

·   způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží),

·   způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy),

·   nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu by je mohly ohrozit požárem.

Nejvíce používané materiály pro výrobu hromosvodu jsou zinkovaná ocel, měď a slitiny hliníku.

 

Hromosvod se skládá z následujících tří částí: jímač hromosvodu, svod hromosvodu a uzemění hromosvodu. Uzemnění hromosvodu je uložené v zemi nebo v základovém betonu ve formě zemnících tyčí, desek, drátů, nebo pásků.
 

Povinnost použití hromosvodů

 

Každý, kdo staví, musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Většina stavebních úřadů se shoduje na tom, že na novostavbě rodinného domu je hromosvod pro kolaudací povinný.
 

Hromosvod je pouze základní ochranou, ale neochrání nás před úderem blesku do vzdálenějšího objektu nebo elektrického vedení. Z blesku, který neuhodí do našeho domu se totiž i přesto může přenést přepěťový impuls na elektrické vedení. Elektrický výboj se pak může dostat až do Vašeho domu a poškodit vnitřní instalaci. Řešením, jak toto nebezpečí eliminovat je použití přepěťové ochrany, která chrání stavbu i elektrospotřebiče.

     
 


Fotogalerie
Kontakty
Poslat dotaz Chci poptat

Jaroslav Hladík - jednatel
tel.: +420 737 788 773
elektrohladik@seznam.cz

Marcela Ondráčková - administrativa
tel.: +420 773 040 817
elektrotopeni@email.cz

Elektro Topení s.r.o.
Řikonín 7
594 51 Křižanov
IČO: 29319234

DIČ: CZ29319234