Žádné otázky
Otázky a odpovědi

Poslat dotaz Chci poptat
Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla
 
Proč tepelné čerpadlo?
·    Výhodná investice
·    Zhodnocení nemovitosti
·    Levná elektřina 22 hodin denně
·    Malé účty za topení
·    Automatický a bezobslužný provoz
·    Ekologický systém vytápění
Charakteristikou tepelných čerpadel je jejich relativně omezený výkon, pokud mají zároveň zůstat ekonomická. Ještě před několika lety byla drtivá většina novostaveb energeticky až dvakrát náročnější na vytápění. S příchodem nových materiálů, zateplovacích technologií, úspornějších systému hospodaření s teplem a především nástupem nízkoenergetických staveb dnes potřebují budovy ke svému provozu mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná (princip je znám přes sto let), ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste.Dnes je tepelným čerpadlem vybavena takřka každá desátá novostavba.
Tepelné čerpadlo země/voda ·    Princip: teplo je ze země do vody předáváno obíhající nemrznoucí kapalinou o nízké teplotě varu. Ta v plynném stavu sbírá teplo v potrubí uloženém do vrtu nebo do kolektoru pod povrchem země. V okruhu je zařazen kompresor pro dosažení požadované vysoké teploty
·    Cyklus: v plastové trubce, několik set metrů dlouhé (zemním kolektoru), teče velmi chladná nemrznoucí kapalina v plynném stavu, která se průchodem zemí ohřívá (v nezámrzné hloubce je stálá teplota cca 4 °C). Odtud putuje do kompresoru, kde se plyn stlačí a tím výrazně zahřeje až na teplotu vyšší než požadujeme u vody. Odtud teče horký plyn do výměníku, kde předá vodě onen tepelný přírůstek, postupně zkondenzuje a takto ochlazená kapalina zamíří zpět do kolektoru, který je současně výparníkem, kde se expanzí, tj. zplyněním výrazně ochladí na teplotu o dost nižší, než je teplota v kolektoru a při průchodu kolektorem se znova ohřívá.
·    Odebírat nízkopotenciální energii ze země můžeme pomocí horizontálního plošného kolektoru, nebo z vertikálního vrtu.
·    Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 12 m vrtu. Běžná hloubka jednoho vrtu je 100-150 m. Pokud je třeba pro tepelné čerpadlo zajistit více energie, odnímá se teplo z více vrtů.
·    Obecně lze říci, že na 1 kW výkonu tepelného čerpadla potřebujete cca 30 m2 pozemku.
·    U vrtu je třeba počítat s jeho regenerací, jinak může dojít k jeho vyčerpání a zamrznutí. Poté již zpravidla není vrt možné používat!
 
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Teplo je odebíráno ze vzduchu přes výparník tepelného čerpadla, přes který proudí venkovní vzduch. Výhodou tohoto zařízení jsou nízké pořizovací náklady a nenáročná instalace. Základ vychází z tepelného čerpadla vzduch/vzduch tedy klasické klimatizace. Systém je doplněn o takzvaný Hydrobox, který převádí teplo do topné vody. Nevýhodou je závislost topného faktoru na teplotě vzduchu. V dnešní době tato zařízení efektivně pracují do -15 stupňů celsia. Při nižších teplotách je v Hydroboxu instalován malý elektrokotel, který pomáhá tepelnému čerpadlu dosáhnout požadované teploty vody. Momentálně je tento způsob vytápění budov považován spolu s kondenzačními plynovými kotly za nejekonomičtější.
Naše firma převážně dodává a montuje značky Stiebel eltron, LG, IVT, IDM, Sinclair - klimatizace ...
Solární systémy
Proč fotovoltaickou elektrárnu?
  Výhodná investice.
  Jistota návratnosti.
  Ekologický přínos.
  Zhodnocení nemovitosti.
  Práci za Vás vykonává slunce

 

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů.

 

Kolik energie solární elektrárna vyrobí se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mráčku, výkon slunečního záření je kolem 1kW/m2. Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až 10krát méně intenzivní. V tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření odhadována na 950–1340 kW na m2 za rok. Nejvhodnější oblastí je jižní Morava. Počet slunečních hodin v České republice je v průměru 1330–1800 hodin ročně.. Vždy nicméně záleží na konkrétním místě, které pro stavbu solární elektrárny zvolíte. Intenzitu a dobu slunečního záření ovlivňuje nadmořská výška, oblačnost a další lokální podmínky jako jsou časté ranní mlhy, znečištění ovzduší či úhel dopadu slunečních paprsků. 

 

Kolik se na plochu střechy vejde solárních panelů? Obecně platí, že 1 kWp (maximální výkon elektrárny) zabere asi 8–10 m2. Tato plocha je schopna vyrobit přibližně 1 MWh ročně.
Hromosvod
Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:
·   ohrozit zdraví nebo životy osob (bytové domy, nemocnice, školy)
·   způsobit poruchu (elektrárny, plynárny, vodárny, nádraží)
·   způsobit hospodářské či kulturní škody (výrobní haly, muzea, archivy)
·   nebo na objektech, které sousedí s objekty významnými a v případě zásahu by je mohly ohrozit požárem
Nejvíce používané materiály pro výrobu hromosvodu jsou zinkovaná ocel, měď a slitiny hliníku.
 
Hromosvod se skládá z následujících tří částí: jímač hromosvodu, svod hromosvodu a uzemění hromosvodu. Uzemnění hromosvodu je uložené v zemi nebo v základovém betonu ve formě zemnících tyčí, desek, drátů, nebo pásků.  
Povinnost použití hromosvodů Každý, kdo staví, musí respektovat stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhlášku 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Většina stavebních úřadů se  shoduje na tom, že na novostavbě rodinného domu je hromosvod pro kolaudací povinný.   Hromosvod je pouze základní ochranou, ale neochrání nás před úderem blesku do vzdálenějšího objektu nebo elektrického vedení. Z blesku, který neuhodí do našeho domu se totiž i přesto může přenést přepěťový impuls na elektrické vedení. Elektrický výboj se pak může dostat až do Vašeho domu a poškodit vnitřní instalaci. Řešením, jak toto nebezpečí eliminovat je použití přepěťové ochrany, která chrání stavbu i elektrospotřebiče.  
Fotogalerie
Kontakty
Poslat dotaz Chci poptat

Jaroslav Hladík - jednatel
tel.: +420 737 788 773
elektrohladik@seznam.cz

Marcela Ondráčková - administrativa
tel.: +420 773 040 817
elektrotopeni@email.cz

Elektro Topení s.r.o.
Řikonín 7
594 51 Křižanov
IČO: 29319234

DIČ: CZ29319234